មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា (បុណ្យញោម រី)

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា សម្តែងដោយព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ។ នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់ឧបាសិកា រី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

បានទស្សនា៖ 705 ដង