បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម


DSC05200
បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម 2010 ដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត ប្រទេសកម្ពុជា

បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម 2010


DSC05200
បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម 2009 ដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត ប្រទេសកម្ពុជា

បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម 2009