មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (149-160)


149.តើប្រជាពលរដ្ឋគួរថែរក្សាសុខភាពដោយវិធីណា?
150.ពាក់ព័ន្ធរឿងប្រេតជាញាតិរបស់ព្រះបាទពិម្ភិសារ
151.ទានសំណល់ សីលទំនេរ សមាធិខ្ញុំគេ ខន្តីទាល់ច្រក
152.ខ្ញុំព្រះករុណាឆ្ងល់ពាក្យស្លោកមួយដែលលើកថា ទានសំណល់ សីលទំនេរ សមាធិខ្ញុំគេ ខន្តីទាល់ច្រក
153.ទាក់ទងការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីក្នុងម្ហូបអាហារ បានទេ?
154.រវាងការជ្រះថ្លាដោយខ្លួនឯង និងជ្រះថ្លាតាមឳពុកម្តាយ
155.តើរក្សាសីលដើម្បីអ្វី
156.រូបព្រះអង្គដែលមិនទាន់ត្រាស់ដឹងគួរថ្វាយបង្គំឬទេ?
157.ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងច្បាស់ថា នរក សួគ៌មានពិតប្រាកដ?
158.ព្រះសារីរិកធាតុនៅស្រុកខ្មែរមានឬទេ?
159.ក្មេងលួចដូងដ៏កំសត់
160.តើគួរលើកកំពង់គុណធម៌ឡើងវិញតាមវិធីណា?

បានទស្សនា៖ 5822 ដង