មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (133-148)133.ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រះក្លែងក្លាយ …?
134.អ្នកបោក ជាអ្នកបង្ហាញថា មានមនុស្សឆោតៗច្រើនណាស់ !!! មែនទេ?
135.តើបុណ្យសម្រេចអំពីទៀនធូប ឬក៏សម្រេចអំពីចិត្ត?
136.ហេតុអ្វីក៏មានអ្នកជឿច្រើនម្ល៉េះ?
137.តើការនិយាយចំៗយ៉ាងនេះ គ្មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទេឬ?
138.ញាតិញោមចេះតែសួរថា តើខ្ញុំនឹងសឹកដែរឬទេ?
139.ព្រះសង្ឃរលាស់ទឹក ឬបាចផ្កាឲ្យគ្រហស្ថ តើមានខុសទាស់នឹងធម៌វិន័យឬទេ?
140.ពេលហែសព តើគេបាចលុយដើម្បីអ្វ?
141.តើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់សម្តែធម៌ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ឬអត់?
142.បើមានខ្មោច ព្រាយបិសាច ឬនាគចូលខ្លួននរណាម្នាក់ តើអ្នកគួធ្វើយ៉ាងម៉េច?
143.តើរឿងបុគ្គលតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះ ចប់ហើយឬនៅ?
144.ក្នុងនាមជាពុទ្ធរិស័ទ ត្រូវតែទៅវត្តរៀងរាល់ថ្ងៃសីលឬ?
145.ដឹកនាំមនុស្សឲ្យជឿ និងពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ដឹង មួយណាងាយជាង?
146.តើប្រព្រឹត្តខុសក្នុងព្រះសាស្តាមានសេចក្តីដូចម្តេចឈ្មោះថាមានទោស?
147.តើព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនាឬមិនមែន?
148.មានគេសួរខ្ញុំថា ហេតុអ្វីក៏រិះគន់តែម្ខាង? ចុះអ្នកផ្សេងមិននិយាយផង?

បានទស្សនា៖ 5477 ដង