មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅ តើនរកមានដែរឬទេ?

អានសៀវភៅ តើនរកមានដែរឬទេ?
រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
អានដោយ ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 2083 ដង