មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (101-110)

សំនួរ និងចម្លើយ 101-110

101.ហេតុអ្វីបានជាភិក្ខុសង្ឃខ្លះប្រើពាក្យដូចគ្រហស្ថ?
102.ព្រះពុទ្ធសម្តែងថា ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ តែខ្ញុំឃើញថា សព្វថ្ងៃ ហេតុអ្វីអ្នកធ្វើអាក្រក់បានលុយ?
103.តើផឹកស្រាតិចៗបាបឬអត់? ម្យ៉ាងទៀត ផឹកស្រាថ្នាំដើម្បីសុខភាព បាបឬអត់?
104.ក្រុមប៉ូលីសនាំគ្នាវាយតប់លោកសង្ឃក្លែងក្លាយ មានបាបដែរឬទេ?
105.ខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុអ្វី នៅក្នុងសម័យប៉ុលពត សម្លាប់គ្នាឯងដល់ទៅ៣លាននាក់?
106.ចេះចង់មកជួបមុខលោក ចុះពេលបានជួបមានអ្វីប្រគេន?
107.ចុះអ្នកណា ជាអ្នកបញ្ជាក់ថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតជាបានត្រាស់ដឹងមែន?
108.នៅស្រុកក្រៅវត្តខ្មែរដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា មានការបែកបាក់ជាពីរជាបីតើមានវីធីអ្វីដើម្បី …..?
109.តើព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាង? សាបសូន្យដោយហេតុប៉ុន្មានយ៉ាង?
110.ម្តាយរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាចេះតែខឹងក្រោធនឹងកូនៗ តើមានវិធីសាស្រ្តបែបណាដើម្បី……..?

បានទស្សនា៖ 3506 ដង