មេរៀនព្រះធម៌

កម្មវិធីឧបាសក ឧបាសិកាតូច

វត្តមណីរតនារាម កាលពីព្រឹកមិញ 12/05/2014
លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាននាំសិស្សតូចៗ ប្រមាណជាង២០០នាក់
មកចូលរួមវិសាខបូជានៅវត្តមណីរតនារាម។

ចុងក្រោយបានចែក នូវគ្រឿងសិក្ខូបករណ៍ឲ្យដល់ក្មួយ ៗគ្រប់គ្នា។
ពួកគេជាទំពាំង នឹងក្លាយជាប្ញស្សីនាពេលខាងមុខ។ សូមអនុមោទនា!

បានទស្សនា៖ 1299 ដង