មេរៀនព្រះធម៌

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (82-90)

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (82-90)
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

បានទស្សនា៖ 4264 ដង