មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ 81-90

សំនួរ និងចម្លើយ 81-90

81.ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានហើយ មិនត្រឡប់វិញទេ ហេតុអ្វីក៏ពុទ្ធបរិស័ទនៅតែថ្វាយបង្គំ បូជាព្រះអង្គ?
82.ឮចាស់ៗថា ដេកស្តាប់ធម៌ កើតជាតិក្រោយថ្លង់ តើពិតដែរឬទេ?
83.ការសែន ដូចជា ខ្មែរសែនដូនតា ចិនសែនឆេងម៉េង តើខុសឬត្រូវយ៉ាងណា?
84.ក្នុងភទ្ទកប្បនេះមានព្រះពុទ្ធ៥ព្រះអង្គ តើអង្គនីមួយៗ ជាតួអង្គដដែល ឬក៏ផ្សេងពីគ្នា?
85.កូនម្នាក់ដឹងគុណមាតាបិតា តែមិនបានទៅវត្តទេម្យ៉ាងទៀតកូននោះមានជំងឺប្រចាំកាយ តើព្រោះកម្មអ្វី?
86.ខ្ញុំមកធ្វើការបំរើព្រះសង្ឃ មានគេថាមិនបានបុណ្យទេ ស្តាប់ធម៌វិញល្អជាង តើខ្ញុំត្រូវឈប់ធ្វើការងារនោះឬ?
87.តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដ នៅក្នុងជីវិត?
88.កូនធ្លាប់ធ្វើខុស ក្រោយមកដឹងខ្លួន ក៏ថ្វាយបង្គំសុំទោស តើកូននិងម្តាយមានកម្មយ៉ាងណា?
89.ពេលមានមនុស្សស្លាប់ សាច់ញាតិយកបាយទៅសែននៅចុងជើងសាកសព តើខុសឬត្រូវយ៉ាងណា? គួរធ្វើឬអត់?
90.ការថ្វាយចង្ហាន់ព្រះ និងមិនថ្វាយ តើមួយណាខុសមួយណាត្រូវ? តើគួរធ្វើឬទេ?

បានទស្សនា៖ 4210 ដង