មេរៀនព្រះធម៌

Khmer Radio Online 2.0.0

Khmer Radio Online 2.0.0
គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ស្តាប់វិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត សម្រាប់កុំព្យូទ័រ
កម្មវិធីនេះកើតឡើងដោយសាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំ (តេ វិចិត្រ)
ទោះបីជាមិនទាន់ល្អក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រើបានជាប្រយោជន៍ខ្លះមិនខាន


3

[wpdm_file id=305 title=”true” ]

បានទស្សនា៖ 1605 ដង