មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌នៅខេត្តកំពង់ធំ-កំពង់ចាម

សម្តែងព្រះធម៌នៅខេត្តកំពង់ធំ-កំពង់ចាម
សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា៖ 1355 ដង