មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌នៅភូមិអ្នកមានគុណ

សម្តែងព្រះធម៌នៅភូមិអ្នកមានគុណ (កំពត)
សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា៖ 1199 ដង