មេរៀនព្រះធម៌

ទីណាក៏អាចជាសាលារៀនរបស់យើងវគ្គបញ្ចប់

ទីណាក៏អាចជាសាលារៀនរបស់យើងវគ្គបញ្ចប់
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 1209 ដង