មេរៀនព្រះធម៌

ទីណាក៏អាចជាសាលារៀនរបស់យើងភាគទី1

ទីណាក៏អាចជាសាលារៀនរបស់យើងភាគទី១
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 1189 ដង