មេរៀនព្រះធម៌

គុណលោកឪពុកអ្នកម្តាយ

គុណលោកឪពុកអ្នកម្តាយ
ស្តាប់ហើយធានាថាពីរោះ។
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 1323 ដង