មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (21-30)

សំនួរ និងចម្លើយ 21-30

21.ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងសម្តែងអំពីការចម្រើនគុណធម៌តើយើងគួរចម្រើនគុណធម៌ដោយវិធីបែបណា?
22.ពាក្យថាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានគុណធម៌នោះតើគុណធម៌អ្វីខ្លះ?
23.ពុទ្ធបរិស័ទអ្នករក្សាសីល ពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញអាចធ្វើការងារផ្សេងៗ ដូចជាបេះបន្លែជាដើមបានដែរឬទេ?
24.តើធម្មជាតិដូចម្តេចដែលហៅថាចិត្ត?
25.មាតាបិតាដែលខំចិញ្ចឹមកូនដោយការសម្លាប់សត្វជាដើម តើបានអានិសង្សដែរឬទេ?
26.តើការប្រតិបត្តិវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន ចាំបាច់ត្រូវតែមានគ្រូ ឬក៏អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបាន?
27.តើដូចម្តេចដែលហៅថាចេតសិក? មានប៉ុន្មានយ៉ាង?
28.ឪពុកនិយាយសម្តីអាក្រក់… កូនក៏អាក់អន់ចិត្តតើកូននោះមានទោសដែរឬទេ?
29.យាយតានៅវត្តស្តីថាឱ្យព្រះសង្ឃដោយពាក្យអាក្រក់ តើមានទោសដែរឬទេ?
30.តើសត្វលោកនាំយកបុណ្យទៅបដិសន្ធិក្នុងលោកខាងមុខដោយវិធីណា?

បានទស្សនា៖ 2741 ដង