មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (1-20)

សំនួរ និងចម្លើយ 1-20 Lists

1.តើគួរប្រតិបត្តិខ្លួនឯងសិន សឹមទូន្មានអ្នកដទៃឬក៏ទូន្មានអ្នកដទៃសិន សឹមប្រតិបត្តិខ្លួនឯង?
2.ពេលព្រះសង្ឃកំពុងឆាន់ ខ្ញុំព្រះករុណាអង្គុយបក់រុយមិនឲរោមអាហារមានអាចារ្យខ្លះថាបាប តើការពិតយ៉ាងណាទៅវិញ?
3.ពេលភិក្ខុសង្ឃ (ចាស់ៗ) មានអាពាធយាយៗច្របាច់ដៃជើងឲ្យលោក តើមានទោសឬទេ?
4.មានអ្នកខ្ខះថា ការឧទ្ទិសបុណ្យជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះការធ្វើបុណ្យ គឺជាការជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនតើការពិតយ៉ាងណាទៅវិញ?
4.1.មានអ្នកខ្ខះថា ការឧទ្ទិសបុណ្យជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះការធ្វើបុណ្យ គឺជាការជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួន តើការពិតយ៉ាងណាទៅវិញ? (ចប់)
5.ក្នុងរឿងសព្វសិទ្ធិបាននិយាយអំពីការដកព្រលឹងទៅចូលក្នុងសាកសពរបស់់សត្វផ្សេងៗ តើរឿងនេះមានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេ?
6.តើគេអាចដាក់ស្នេហ៍ព្រះអរិយបុគ្គលត្រូវឬទេ?
7.អង្គុលីមាលធ្វើបាបច្រើន ហេតុអ្វីចុងក្រោយនៅតែអាចបានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត?
8.តើព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងដោយហេតុយ៉ាងណា? សាបសូន្យដោយហេតុយ៉ាងណា?
9.តើអ្នកដែលរក្សាសីល៥ជាប់មិនដាច់ ពិតជាមិនធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិមែនឬ?
10.អ្នកកាន់សាសនាក្នុងលោកតែងប្រកាន់ថាមានតែព្រះរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបល្អ តើព្រះមានប៉ុន្មាន?
11.តើទីវត្តអារាមគួរជាទីកន្លែងប្រជុំនយោបាយឬទេ?
12.តើអាចកសាងព្រះវិហារបែរមុខទៅកាន់ទិសផ្សេងក្រៅពីទិសខាងកើតបានដែរឬទេ?
13.តើហេតុអ្វីទើបអ្នកទ្រទ្រង់ធុរៈទាំពីរ (គឺគន្ថធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈ) ចេះតែទាស់គ្នា?
14.តើភិក្ខុមួយអង្គអាចធ្វើជាចៅអធិការ២វត្តបានដែរឬទេ?
15.តើឪពុកបង្កើតនិងឪពុកចិញ្ចឹម មួយណាមានគុណច្រើនជាង?
16.តើដូចម្តេចដែលហៅថាបុរសមានឧបនិស្ស័យ?
17.មានចិត្តជ្រះថ្លាចូលបុណ្យ តែក្រោយមកមានចិត្តសង្ស័យថាក្រែងគេយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីផ្សេងទេដឹង?
18.មានពាក្យថា ប្រពន្ធចេះច្បាប់មើលងាយប្តី គ្រហស្ថចេះវិន័យមើលងាយលោកសង្ឃ តើពិតឬទេ?
19.តើសព្វថ្ថៃនៅមានព្រះអរហន្តឬទេ? បើមានយើងអាចសម្គាល់បានដោយវិធីណា?
20.បងប្អូនរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសុទ្ធតែបានបួសរៀនបានធ្វើបុណ្យច្រើន ហេតុអ្វីក៏អាយុខ្លី? រីឯខ្ញុំព្រះករុណាមិនបានបួស មិនបានធ្វើបុណ្យច្រើនដូចពួកគាត់ ហេតុអ្វីក៏នៅរស់រងកម្មយូរម៉្លេះ?

បានទស្សនា៖ 4646 ដង