មេរៀនព្រះធម៌

ឆ្លើយសំនូរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (1-13)

ឆ្លើយសំនូរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (1-13)
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

បានទស្សនា៖ 3919 ដង