មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅ ព្រះពុទ្ធសាសនា

សៀវភៅ ព្រះពុទ្ធសាសនា
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 1131 ដង