មេរៀនព្រះធម៌

សុមេធបណ្ឌិត (សៀវភៅ)

[gview file=”http://www.sansochea.org/mp3s/vong_tumpor/So mat.pdf”]
សុមេធបណ្ឌិត
រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុសុវណ្ណត្ថេរោ វង់ ទំព័រ
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់
សូមអនុមោទនា!!!

បានទស្សនា៖ 1595 ដង