មេរៀនព្រះធម៌

បដិច្ចសមុប្បាទទីបនី និងបច្ច័យ ២៤ ដោយសង្ខេប (សៀវភៅ)

បដិច្ចសមុប្បាទទីបនី និងបច្ច័យ ២៤ ដោយសង្ខេប

រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត

ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

សូមអនុមោទនា!!!

[gview file=”http://www.sansochea.org/mp3s/sou_samuth/Badechj Smubat.pdf”]

បានទស្សនា៖ 1533 ដង