មេរៀនព្រះធម៌

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះអភិធម្ម (សៀវភៅ)

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះអភិធម្ម

រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត

ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

សូមអនុមោទនា!!!

[gview file=”http://www.sansochea.org/mp3s/sou_samuth/Molthan Kres of Apitham.pdf”]

បានទស្សនា៖ 2480 ដង