មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៦

ជំនួយសតិ ភាគ៦
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា
សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា៖ 529 ដង