មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៧

ជំនួយសតិ ភាគ៧
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា
សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា៖ 528 ដង