មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅជំនួយសតិ ភាគ៥

[ទាញយក]

ជំនួយសតិ ភាគ៥
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា
សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា៖ 465 ដង