រូបថតភ្នំបាក់ត្រាថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
លោកម្ចាស់គ្រូ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា និងព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទបាន និមន្ត អញ្ជើញទៅកាន់ភ្នំបាក់ត្រា ដែលប្រព្រឹត្តនៅ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ។ សូមចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យ … !!!

កម្រងរូបថតភ្នំបាក់ត្រា12036721_1917036811854160_4201751582324951045_n
លោកម្ចាស់ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា រួមជាមួយព្រះសង្ឃ គណៈកម្មការ វត្តមណីរតនារាមបាននិមន្ដ អញ្ជើញមកសម្ដែងសាររំលែកមរណៈទុក្ខ និងសម្ដែងព្រះធម្មទេសនា ឈាបនកិច្ច បណ្ឌិតវិនយាចារ្យ គាំ អីុវ​ ។

កម្រងរូបថត បុណ្យសព បណ្ឌិតវិនយាចារ្យ គាំ អីុវ