មេរៀនព្រះធម៌

ដំណឹងបុណ្យ (បុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម)

https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/

Facebook: Ven Te Vicheth

បានទស្សនា៖ 1720 ដង