មេរៀនព្រះធម៌

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (32-41)

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (32-41)
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

បានទស្សនា៖ 2677 ដង