មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនព្រះធម្មបទ ៣០ គាថា

មេរៀនព្រះធម្មបទ ៣០ គាថា
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 5103 ដង