មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 04

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 04
សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
សូមអនុមោទនា !!!


បានទស្សនា៖ 2459 ដង