មេរៀនព្រះធម៌

បទដាក់ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

បទលើកទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា
ដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 1606 ដង