មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះវិន័យបិដក (ភាគ 1-13)

01សម័យនោះ ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏មានជោគ

ទ្រង់គង់នៅក្បែរដើមស្តៅ ជាលំនៅរបស់នឡេរុយក្ស

ជិតស្រុកវេរញ្ជា ជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមានប្រមាណច្រើនចំនួន ៥០០ រូប ។

វេរញ្ជព្រាហ្មណ៍បានឮច្បាស់ (នៅដំណឹងនោះហើយ ទើបប្រកាសសេចក្តីថា)

ម្នាលគ្នាយើង បានឮថា ព្រះសមណគោតម ជាសក្យបុត្រចេញ

ចាកសក្យត្រកូល ទៅទ្រង់ភ្នួស……………………….

 

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

<<[download id=”602″]>>

<<[download id=”687″]>>

[សូមចុចត្រង់នេះ! ប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងការទាញយកឯកសារ]

បានទស្សនា៖ 3530 ដង