មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014

សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

បានទស្សនា៖ 13360 ដង