មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 02

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 02

សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី

ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សូមអនុមោទនា !!!

បានទស្សនា៖ 1132 ដង