មេរៀនព្រះធម៌

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (72-81)

ឆ្លើយសំនួរតាមបុស្តិ៍វិទ្យុ (72-81)
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ ​សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

បានទស្សនា៖ 3253 ដង