មេរៀនព្រះធម៌

ធម៌សូត្រ | វត្តមណីរតនារាម


នេះគឺជាអាល់ប៊ុមធម៌សូត្រ
ដែលសូត្រដោយព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម
សម្រាប់ចែកជាធម្មទាន !!!

បានទស្សនា៖ 3177 ដង