មេរៀនព្រះធម៌

ភ្លេងពិណពាទ្យ

រយៈពេល​ជា​យូរ​ឆ្នាំ​មកហើយ

ដែល​យើងទាំងអស់គ្នា​បានឮ​ផ្ទាល់​នឹង​ត្រចៀក​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ខ្លះថា

ភ្លេងពិណពាទ្យ​ជា​ភ្លេង​សៀម ហើយ​គេ​នាំគ្នា​និយាយ​យ៉ាង​រអិលមាត់​ថា

ភ្លេង​សៀមៗ​តែម្ដង​ដោយ​គ្មាន​ពិចារណា ។

​តាមពិត​ភ្លេងពិណពាទ្យ​ជា​ភ្លេង​របស់​ខ្មែរ​យ៉ាង​ពិតប្រាកដ​ដែល​យើង​គួ​តែ​ឈប់​ហៅថា ភ្លេង​សៀម​ចាប់ពី​ពេលនេះ​តទៅ ។​

[download id=”1839″]

បានទស្សនា៖ 3368 ដង