មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនធម្មសង្គណី

នេះគឺជាសម្លេងមេរៀនព្រះធម៌ ព្រះអភិធម្ម
ដែលបង្រៀនដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់
សូមអនុមោទនា!!!

បានទស្សនា៖ 2967 ដង