មេរៀនព្រះធម៌

មានះរបស់តា

123ពោលតែរឿងយាយៗចោទថា

ម្តេចចំណែកតាមិនបរិយាយ

រឿងនេះហាក់ដូចជាមើលងាយ

ថាឳ្យតែយាយដូចមិនត្រូវ ។

ពោលតែរឿងយាយៗចោទថា

រឿងនេះហាក់ដូចជាមើលងាយ

រឿងយាយគាត់ចោទពិតជាសម

សរសេរតម្រាចារប៉ះប៉ូវ

រឿងតាជារឿងដាច់ដោយឡែក

ដែលគាត់ធ្លាប់រៀនធ្លាប់សិក្សា

តាខ្លះបីក្មេងគាត់ធ្លាប់បួស

អាងយសអាងស័ក្តិល្បីសូរស័ព្ទ

អ្នកខ្លះធ្លាប់រៀនធ្លាប់បានបួស

សឹកមួយរំពេចភ្លេចធាតុដើម

ខ្លះរឹតតែដឹងរឹតចចេស

អាងនាមអាងឈ្មោះជាអាចារ្យ

ខ្លះរឹតតែល្បីរឹតតែល្ងី

ឃើញអ្នកដទៃទាបដូចស្មៅ

មិននិយាយលោកយាយក៏ដឹង

ការរៀនឬស្តាប់ព្រះធម្មា

រឿងនេះនិយាយតាមគំហើញ

សូមលោកយាយជួយវិនិច្ឆ័យ

វារស់ក្នុងត្រឡោកផ្កាប់

ក្បាលប៉ះត្រឡោកនោះកាលណា

ឬដូចកង្កែបក្នុងកូនថ្លុក

ចំកោងអួតខ្លួនជាអនេក

រឿងនេះមិនមែនចេះតែស្តី

សូមលើកគ្រឿងអាងមកតម្កល់

មានះជើងឯកប៉ែកខាងរឹង

មានះនេះមានដរាបណា

ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះ

ខ្ញុំមិនមែនពោលពាក្យឡែបខាយ

និយាយសំដៅតាៗខ្លះ

បើមានប៉ះពាល់សូមកុំជេរ

ម្តេចចំណែកតាមិនបរិយាយ

ថាឳ្យតែយាយដូចមិនត្រូវ ។

ខ្ញុំនឹងខិតខំកែតម្រូវ

បើខុសឬត្រូវសូមមេត្តា ។គាត់ច្រើនពឹងផ្អែកលើវិជ្ជា

សូម្បីទេសនាក៏លែងស្តាប់ ។

ច្រើនតែចេះហួសតម្រាច្បាប់

លែងចេះត្រងត្រាប់ច្បាប់ព្រះដើម ។

ទេសនាពីរោះយសសម្បើម

ល្ងីល្ងើជ្រួលជ្រើមឡប់លែងជា ។

អ្នកផងគ្មនចេះជាងអាត្មា

ប្រាជ្ញលោកទេសនាថាមិនត្រូវ ។

ជ្រប់ងប់ភ្លឺដើរខុសផ្លូវ

សំដៅថាមានតែអាត្មា ។

ថាសព្វថ្ងៃហ្នឹងវាយ៉ាងណា

យាយច្រើនជាងតារាល់តែថ្ងៃ ។

ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្នុងលោកីយ៍

ថាជន្លេនដីវាយ៉ាងណា ។

អួតខុសសណ្តាប់ខុសតម្រា

សម្គាល់អាត្មាធំជាងមេឃ ។

បានត្រឹមសំកុកគំហកស្រែក

លើដីក្រោមមេឃគ្មានអ្នកដល់ ។

ពោលពាក្យព្រៃផ្សៃគ្មានហេតុផល

ឆឹង កាន ពន្យល់ដូច្នេះថា ។

ល្ងង់ម្ល៉ឹងគង់មិនព្រមញ៉ោមអ្នកណា

ប្រយោជន៍ខ្លឹមសារត្រូវអន្តរាយ ។

អស់លោកសប្បុរសផងទាំងឡាយ

មើលងាយតាៗទាំងអស់ទេ ។

ដែលគាត់មានះឯណោះទេ

គិតគួរកែប្រែប្រសើរជាង ។

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែកក្កដា

ព.ស ២៥៤   គ.ស ២០០២

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ

សាន សុជា

បានទស្សនា៖ 717 ដង