កម្រងរូបថត បុណ្យសព បណ្ឌិតវិនយាចារ្យ គាំ អីុវលោកម្ចាស់ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
រួមជាមួយព្រះសង្ឃ គណៈកម្មការ វត្តមណីរតនារាមបាននិមន្ដ
អញ្ជើញមកសម្ដែងសាររំលែកមរណៈទុក្ខ
និងសម្ដែងព្រះធម្មទេសនា ឈាបនកិច្ច បណ្ឌិតវិនយាចារ្យ គាំ អីុវ​ ។

បានទស្សនា: 1859

Leave a comment