មេរៀនព្រះធម៌

ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ប្រទេសថៃ 2012ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ប្រទេសថៃ វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា
សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បានទស្សនា៖ 669 ដង