មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជីព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា
សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បានទស្សនា៖ 657 ដង