មេរៀនព្រះធម៌

ប្រែគម្ពីរធម្មបទភាគ 06


មេរៀនបាលីវេយ្យាករណ៍
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ប្រាក់ ឃុន
ចែកផ្សាយជាធម្មទានដោយ វត្តមណីរតនារាម

បានទស្សនា៖ 1034 ដង