មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យវិសាខបូជា ២៥៥៩-២០១៥

បុណ្យវិសាខបូជា ២៥៥៩-២០១៥
ប្រារព្វនៅវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់
ថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា ព.ស. ២៥៥៩ ឆ្នាំ​២០១៥

បានទស្សនា៖ 2593 ដង