មេរៀនព្រះធម៌

បទសូត្រដាក់ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

cក្រុមយើងអ្នកកាន់សាសនា ទ្រង់មានឆព្វណ្ណរង្សី ផ្សាយចេញពីព្រះកាយទ្រង់ ឆ្វៀលឆ្វាត់កាយឆើតឆាយល្អ ត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធជិនស្រី គឺព្រះរស្មីទាំងប្រាំស្រមួយពណ៌ ។ រុងរឿងប្ញទ្ធិរង្គប្រសើរបវរ ទាំងប្រាំមួយពណ៌ស់

ក្រុមយើងអ្នកកាន់សាសនាទ្រង់មានឆព្វណ្ណរង្សីផ្សាយចេញពីព្រះកាយទ្រង់ឆ្វៀលឆ្វាត់កាយឆើតឆាយល្អកំណើតនៃព្រះរស្មី

ធ្វើទានឥតមានរុញរា

រស្មីពណ៌ខៀវនោះណា

ធ្វើទានដល់ឥន្ទព្រាហ្មណ៍បាត

រស្មីពណ៌លឿងភ្លឺថ្លា

បិទពុធ្ធរូបភ្លឺឳភាស

រស្មីក្រហមនោះណា

បទុមស៊ូប្តូរជីវិត

រស្មីពណ៌សសុទ្ធសាធ

ឳ្យដំរីសសោភា

រស្មីពណ៌ដូចជើងហង្ស

វិជ្ជាធរអារសាច់ប្រាណ

រស្មីពណ៌ផ្លេកពណ្ណរាយ

ឳ្យទានសាច់ឈាមជីវិត

រស្មីខៀវលឿងក្រហម

ត្រូវជាប្រាំមួយប្រការ

 

ត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធជិនស្រីគឺព្រះរស្មីទាំងប្រាំមួយពណ៌ ។រុងរឿងប្ញទ្ធិរង្គប្រសើរបវរទាំងប្រាំមួយពណ៌ស្រស់ល្អសោភា ។កើតដោយបារមីនៃព្រះភគវា

កាលដែលនៅជាព្រះពោធិសត្វ ។

កាលឆ្កៀលនេត្រាទ្រង់ដោយចិត្តកាត់

កាលនៅជាក្សត្រនាមស្រីភិរាស្រ្ត ។

កាលដែលទ្រង់អារសាច់ផែធ្វើមាស

ព្រះឥន្ទជាងមាសទ្រង់វ័យបណ្ឌិត ។

កាលដែលមាតាពស់ខាំស្លាប់ពិត

កាត់បេះដូងបិទធ្វើថ្នាំមាតា ។

កាលដែលព្រះបាទវេសន្តរក្សត្រា

ដល់ព្រាហ្មណ៍ប្រាថ្នាយកពោធិញ្ញាណ ។

កាលមាតាទ្រង់យក្ខចាប់យកបាន

ឳ្យយក្ខសាមាន្យស៊ីប្តូរជីវិត ។

កាលជាទន្សាយឈ្មោះសោមបណ្ឌិត

ដល់ឥន្ទព្រាហ្មណ៍ពិតថាអត់អាហារ ។

សហង្សបាទព្រមភ្លឺផ្លេកអស្ចារ្យ

ទាំងចាស់កុមារចងចាំទុកអើយ ។

និពន្ធដោយ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ

ជ.ណ.ជោតញ្ញាណោ

បានទស្សនា៖ 736 ដង