មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (261-270)

សំនួរ & ចម្លើយ (261-270)
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

បានទស្សនា៖ 8224 ដង