មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (213-222)

សំនួរ & ចម្លើយ (213-222)
សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

បានទស្សនា៖ 5654 ដង