មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (201-212)


201.ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា ឪពុកមានគុណច្រើនជាងម្តាយ?
202.តើព្រហ្មវិហារធម៌ឪពុកម្តាយ មានចំពោះកូនប៉ុន្មានយ៉ាង?
203.ឪពុកម្តាយឈ្លោះគ្នា,តើវាជាផលល្អសម្រាប់យើង ឬក៏ជាផលល្អសម្រាប់គាត់?
204.កន្លែងពោធិព្រឹក្ស និងព្រះចេតិយ…តើសមគួរដែរឬទេ?
205.វត្តដែលអត់មានសីមាគ្រប់គ្រាន់ ព្រះសង្ឃអាចទទួលក្រាលគ្រងកឋិនបានដែរឬទេ?
206.តើត្រូវវេរកឋិនចំពោះអ្នកណា? តើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវការកឋិនដែរឬទេ?
207.តើអាចនិមន្តព្រះសង្ឃពីវត្តដែលខ្លួនត្រូវហែកឋិនចូល មកទេសនាបានដែរឬទេ?
208.តើសេចក្តីសុខក្នុងឈាន ក្នុងមគ្គ ក្នុងផល មានសភាពដូចម្តេច?
209.សម័យទំនើបហេតុអ្វីក៏មិនសូវមានអ្នកចេះព្រះធម៌?
210.ដូចម្តេចដែលហៅថាដាច់វស្សា? ដាច់វស្សាដូចម្តេចដែលមិនត្រូវទោស?
211.ហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមមិនឲ្យផឹកស្រា?
212.ហេតុអ្វីព្រះសង្ឃមិនឆាន់ចង្ហាន់នៅពេលល្ងាច?

បានទស្សនា៖ 5189 ដង