មេរៀនព្រះធម៌

ទេសភាពមើលពីលើព្រះបទុមចេតិយ

ទេសភាពស្រស់ត្រកាល
មើលពីលើព្រះបទុមចេតិយ.
វត្តមណីរតនារាម . ខេត្តពោធិ័សាត់. Cambodia

បានទស្សនា៖ 1509 ដង