មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (71-80)

សំនួរ និងចម្លើយ 71-80

71.ឆ្លើយសំនួរញោម Ldp Khemra ពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកបុណ្យ និងការអនុមោទនាបុណ្យ
72.តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា នាំគ្នាគោរពរូបព្រះធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ ឬថ្មយ៉ាងនេះ?
73.តើព្រះពុទ្ធសាសនាខុសពីសាសនាដទៃយ៉ាងដូចម្តេច?
74.តើការចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ ខាងមុខនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអន់ថយឬទេ?
75.បើនិព្វានប្រែថាសូន្យ ហេតុអ្វីក៏ពុទ្ធបរិស័ទតែងប្រាថ្នាទៅនិព្វាន? តើដើម្បីអ្វី?
76.តើសីលនិងសិក្ខាបទខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?ដូចជានិច្ចសីល បើដាច់ណាមួយហើយ តើ៤ទៀតដាច់ដែរ ឬក៏នៅសល់?
77.តើអ្នកមិនសម្លាប់សត្វ តែបរិភោគសាច់ ឈ្មោះថាបានចូលរួមចំណែកបាបជាមួយអ្នកសម្លាប់ដែរឬទេ?
78.តើពាក្យថា ប្រពៃណីរួបរឹត និងការគោរពថែរក្សាប្រពៃណី មានន័យខុសគ្នាដូចម្តេច?
79.ហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្រ?
80.ពាក់ព័ន្ធរឿងឪពុកបង្កើតមិនបានចិញ្ចឹម

បានទស្សនា៖ 3257 ដង